Phim dán Công Trình

Kiểm soát Tầm nhìn

image:Vision Control

Phim dán Kiểm soát Tầm nhìn này có thể hạn chế tầm nhìn từ nhiều góc độ khác nhau.
Tùy theo góc nhìn, phim dán có chức năng khiến cho tầm nhìn trở nên trong suốt hoặc hơi mờ. Với những tính năng này, các mâu thuẫn giữa các tòa nhà có văn phòng, chung cư, khu dân cư với người sinh sống lân cận như vấn đề "bảo vệ quyền riêng tư", "giữ lại tầm nhìn". v.v… đều có thể được giải quyết ngay lập tức.

Đặc tính

  • Bằng cách dán phim dán lên trên kính trong suốt, tùy vào góc nhìn mà tầm nhìn sẽ trở nên trong suốt hoặc hơi mờ. Đây là những chức năng được tạo ra bởi Phim dán Kiểm soát Tầm nhìn.
  • 4 loại phim dán bao gồm "X-1515 (mờ phía trước (độ mờ phía trước (mờ)), "Y-2555 (độ mờ một phía (mờ))", "Z-2555 (độ mờ hai phía (mờ))", và "W-0055 (độ mờ một phía (mờ), vùng rộng)" được đặt cạnh nhau. Tùy theo cách sử dụng, phạm vi có thể nhìn thấy được có thể điều chỉnh tùy theo ý muốn.
  • Phim dán không làm mất đi cảm giác trong suốt của cửa kính hay ánh sáng ban ngày nhưng vẫn loại bỏ những phần không cần thiết trong phạm vi nhìn thấy được. Do đó cảnh vật qua cửa sổ vẫn có thể thấy được trọn vẹn trong khi sự riêng tư vẫn được bảo vệ.
  • Phim dán có hiệu quả chống kính vỡ cùng với hiệu quả ngăn chặn tia cực tím.
    * Phim dán không được thiết kế để dán lên tấm acrylic hoặc tấm lợp polycarbonate.

Ví dụ lắp đặt để điều chỉnh tầm nhìn theo hướng nhìn lên và hướng nhìn xuống

Cảnh đứng khoảng 50cm phía trước cửa sổ với Phim dán Kiểm soát Tầm nhìn

upper- and lower-direction vision control:left
upper- and lower-direction vision control:right

Ví dụ lắp đặt để điều chỉnh phạm vi nhìn thấy được theo hướng nhìn bên trái hoặc phải

Góc nhìn thẳng hoặc góc nhìn chéo từ hướng bên phải qua một cửa sổ có dán Phim dán Kiểm soát Tầm nhìn

control left- and right-direction visible range:left
control left- and right-direction visible range:right

Ví dụ điển hình của
độ mờ dựa theo loại phim dán

Góc nhìn phía trước/ Góc độ mờ -15°~+15° / Số hiệu: X-1515

image:Typical example 01

Mờ một phía / Góc độ mờ +25°~+55° / Số hiệu: Y-2555

image:Typical example 02

Mờ hai phía / Góc độ mờ ±25°~±55° / Số hiệu: Z-2555

image:Typical example 03

Mờ một phía / Góc độ mờ 0°~+55° / Số hiệu: W-0055

image:Typical example 04
Hướng dán phim
image:film direction

Danh sách Sản phẩm

Vision_Control_Product_List.pdf
[ PDF : 129KB ]