Phim dán Công Trình

Chống Côn trùng

image:Insect Repellent

Trong các lĩnh vực sản xuất, các biện pháp chống côn trùng là một điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng và điều kiện vệ sinh theo tiêu chuẩn ISO 9000s và các hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).
Phiên bản chống côn trùng của Phim dán Công Trình WINCOS khiến côn trùng không bị thu hút bởi ánh sáng phát ra từ nơi làm việc, từ đó giúp giảm thiểu số lượng côn trùng trong phạm vi tòa nhà.

Cách thức hoạt động của
Phim dán Chống Côn trùng

Phim dán cửa sổ chống côn trùng được thiết kế dựa trên một nguyên lý rằng côn trùng và con người có độ nhạy cảm khác nhau với bước sóng ánh sáng. Phim dán giúp cắt và điều chỉnh ánh sáng trong tầm bước sóng của côn trùng. Điều này giúp ngăn cản sự thu hút đối với côn trùng trong khi không có tác dụng phụ nào lên con người.

Khi không có phim dán
Khi có phim dán

Khi sử dụng phim dán cho cửa sổ, tỉ lệ hấp dẫn bị triệt tiêu tới ước tính 80%; các thiệt hại do côn trùng gây ra và các vấn đề ô nhiễm khác cũng bị triệt tiêu hoặc giảm thiểu. Không có chất độc hại nào được sử dụng trong quá trình sản xuất, do đó không có nguy cơ nào với sức khỏe người sử dụng hoặc với môi trường xung quanh khi sử dụng phim dán. Các tiện ích khác bao gồm ngăn chặn tia UV, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng cũng là một phần trong các thông số sản phẩm. Các ví dụ ứng dụng của phim dán này bao gồm cả bệnh viện, cơ sở chế biến thực phẩm, sản xuất y khoa và các cửa hàng bán lẻ.

Hình ảnh minh họa ánh sáng khi sử dụng phim dán OPTRON
(Chống Côn trùng)

Hình ảnh minh họa ánh sáng nhìn thấy được bởi con người

Hình ảnh minh họa ánh sáng nhìn thấy được bởi con người

Hình ảnh minh họa ánh sáng nhìn thấy được bởi côn trùng

Hình ảnh minh họa ánh sáng nhìn thấy được bởi côn trùng

Ứng dụng

Các môi trường nơi có yêu cầu kiểm soát vệ sinh. Ví dụ bao gồm các cơ sở chế biến thực phẩm, các trung tâm sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe, khu dân cư, nhà hàng, và bệnh viện.

Danh sách Sản phầm

Incect_Repellent_Product_List.pdf
[ PDF : 132KB ]

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Incect_Repellent_Optical_Properties.pdf
[ PDF : 144KB ]