Tham gia WINCOS

Tham gia WINCOS

image:Join WINCOS

WINCOS là thương hiệu phim dán cửa sổ cao cấp đến từ Nhật Bản, dành cho công trình và kính ô tô. Lintec sản xuất các phim dán này bằng cách tận dụng công nghệ kết dính nhạy áp lực và công nghệ tráng lớp phim mỏng được tích lũy trong rất nhiều năm với sự tận tâm bền vững hướng đến chất lượng cao.

Phim dán kính WINCOS của Lintec có khả năng khai thác tuyệt vời, với rất nhiều sản phẩm cao cấp sẵn có. Hợp tác kinh doanh với chúng tôi trong lĩnh vực phim dán kính để cùng phát triển và gia tăng tính cạnh tranh và thị phần.

Vấn đề môi trường ngày càng được quan tâm và kêu gọi giữ gìn, nhu cầu sử dụng phim dán kính cũng được dự đoán sẽ ngày càng tăng cho cả các công trình và xe ô tô.
Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm để trở thành tiêu chuẩn thị trường, dựa trên tiêu chuẩn độc nhất của chúng tôi về lớp chống hồng ngoại (IR).

Hãy hợp tác với chúng tôi và phát triển trên toàn cầu cùng Phim dán kính Wincos.

Yêu cầu thông tin