ฟิล์มสถาปัตยกรรม

เพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดพลังงาน

image:In a variety of line-up,A space friendly to the earth to people

เพียงใช้ผลิตภัณฑ์ "WINCOS" กับกระจกของอาคารก็สามารถทำให้ทันสมัยได้ทันที ทั้งในแง่ของฟังก์ชันและภาพลักษณ์

ฟิล์มหน้าต่างสถาปัตยกรรมที่หลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเมื่อนำไปใช้กับกระจก ตัวอย่างเช่น สามารถให้คุณสมบัติการป้องกันการแตกละเอียดโดยการป้องกันเศษกระจกกระจายหลังจากกระจกแตก เพิ่มความปลอดภัย ลดแสงสะท้อน ประหยัดพลังงานโดยลดการแทรกซึมของรังสีจากแสงอาทิตย์ ปรับสมดุล ‘จุดร้อน’ และทำหน้าที่ไล่แมลง